Pages

Fatwa Sheikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhayli tentang Malaysia negara Islam?

>> Sunday, June 17, 2007

Soalan: Saya seorang warganegara Malaysia, telah mendengar pelbagai pandangan mengenai adakah negara Malaysia termasuk dalam definisi negara Islam. Saya harap tuan dapat memberi jawapan.Jawapan Sheikh Prof. Dr Wahbah Az-Zuhayli: Sekarang ini kebanyakan Negara Arab dan Islam dilabelkan dengan label negara Islam. Namun hanya dari sudut politik.Realitinya tidak demikian. Kerana sifat sebenar Islam dan pelaksanaan syariat hilang (tidak wujud) pada realitinya. Boleh jadi, penamaan (pelabelan ) ini diterima kerana kebanyakan penduduknya orang Islam dan kerana syiar-syiar Islam ditegakkan di negara itu.Maka bolehlah dinamakan (Negara) `Islam’. Namun secara simboliknya sahaja bukan pada realiti(Dr Wahbah ialah ulama dari Syria. Pengarang kitab fiqh moden terbesar al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh dan tafsir al-Tafsir al-Munir)

Read more...

Islamic Waqaf Khairi

Bismillahirrahmannirrahim...Assalamualaikum...Selamat datang ke blog ini semuga mendapat keberkatan dalam menyampaikan dakwah Islamiyyah.Dengan adanya blog ini mendapat rahmat Allah yang berkekalan dunia dan akhirat. Apa yang penting ialah sama-sama kita doakan supaya kita mendapat taufiq dan hidayah Allah. Kita hanya menyeru dan mengajak tetapi Allah yang menentukan keimanan makhluknya.

Read more...
Get This 4 Column Template Here
Get More Templates Here